<acronym id="0paoi"><label id="0paoi"></label></acronym>

 1. <track id="0paoi"></track>
 2. 藥師七佛 七佛藥師如來 藥師琉璃光如來—行業資訊 - 騰洪琉璃

  琉璃藥師七佛 琉璃藥師佛像 七佛藥師如來 藥師琉璃光如來

      目前我們所知的藥師如來,源自《藥師琉璃光七佛本愿功德經》的介紹。此經介紹了七尊藥師如來名號, 故依此經文,我們才得知此七尊藥師如來的佛號。又因為此經一名《藥師琉璃光如來本愿功德》,此七如來合稱藥師七佛。
      七佛藥師即七尊藥師。又作七躬醫王。七尊藥師如來即:善名稱吉祥王如來、寶月智嚴光音自在王如來、金色寶光妙行成就如來、無憂最勝吉祥如來、 法海雷音如來、法海勝慧游戲神通如來、藥師琉璃光如來。彼等住于東方四恒河沙乃至十恒河沙之世界,各于因位發愿拔濟眾生之苦惱。然玄奘譯藥師琉璃光如來本愿經中,唯說東方藥師一佛,無出七佛名。對此,自古多有論議,或謂七佛藥師為別尊,或為藥師一佛之異名或分身。然,若只一佛,為何供養需造佛像七軀 ?
  佛言:“大德世尊!像法轉時,有諸眾生,為種種患之所困厄,長病羸瘦,不能飲食,喉唇干燥,見諸方暗,死相現身;父母、親屬、朋友、知識啼泣圍繞。然彼自身,臥床本處,見琰魔使引其神識,至于琰魔法王之前;然諸有情,有俱生神,隨其所作,若罪若福,皆具書之,盡持授與琰魔法王。

  大號琉璃佛像定制


  藥師如來的名號大家應都曾有聽聞,但卻較少人知道藥師七佛法門的由來。在印度有八個圣地,為二千五百多年前,本師釋迦牟尼如來弘揚正法的主要地點,其中之一為廣嚴城,城中有一棵巨大的樹,叫做“樂音樹”。這樹所覆蓋的范圍很廣大,坐于樹蔭下就似坐在密林之中。當年有眾多的比丘、菩薩及居士等在樹下聚集聽聞佛陀開示。有一次,曼殊室利法王子(即文殊師利大士)恭敬地向佛發問,祈請佛陀為了后世的眾生而講述其他佛陀的名號與本愿。曼殊室利法王子知道在正法期過后,五濁惡世中的眾生福薄根鈍,故在此時受了佛陀之加持而應機發問,而本師則隨求開示了對五濁中的苦難眾生最具利益之藥師七佛法門(見于《藥師琉璃光王七佛本愿功德經》)。
  所以我們現在所知的藥師七佛佛名源自這部《藥師琉璃光七佛本愿功德經》,這部經的經名源自《藥師琉璃光七佛本愿功德經》中的記載。關于經名的經文如下:爾時具壽阿難陀即從座起,禮佛雙足,右膝著地,合掌恭敬,而白佛言:世尊,當何名此經?我等云何受持?佛告阿難陀:此經名為《七佛如來應正等覺本愿功德殊勝莊嚴》,亦名《曼殊室利所問》,亦名《藥師琉璃光如來本愿功德》,亦名《執金剛菩薩發愿要期》,亦名《凈除一切業障》,亦名《所有愿求皆得圓滿》,亦名《十二大將發愿護持》,如是名字,汝當奉持。
  要簡單了解藥師七佛,就要了解《藥師經》。關于藥師經中國歷史上記載的曾有五個譯本:
  1、東晉帛尸梨密多羅(317-322)所譯《佛說灌頂拔除過罪生死得度經》,為《大灌頂神咒經》之第十二卷,此本也被稱為《藥師琉璃光經》或俗稱的《灌頂經》;
  2、南北朝劉宋孝武帝大明元年(457),慧簡于秣陵鹿野寺譯《藥師琉璃光經》,已佚;
  3、隋煬帝大業十一年( 615)時,于東都洛水南上林園翻經館,由達摩笈多(即法行)重譯之《佛說藥師如來本愿經》;
  4、唐永徽元年(650),玄奘于長安大慈恩寺所譯之《藥師琉璃光如來本愿功德經》;
  5、唐中宗神龍三年(707)義凈于佛光寺所譯之《藥師琉璃光七佛本愿功德經》。
  (爾時,眾中有一菩薩摩訶薩,名曰救脫,即從座起,偏袒右肩,右膝著地,曲躬合掌,而白爾時,彼王推問其人,計算所作,隨其罪福而處斷之。時彼病人親屬、知識,若能為彼歸依世尊藥師琉璃光如來,
  請諸眾僧,轉讀此經,然七層之燈,懸五色續命神幡,或有是處,彼識得還,如在夢中,明了自見?;蚪浧呷?,或二十一日,或三十五日,或四十九日,彼識還時,如從夢覺,皆自憶知善不善業,所得果報,由自證見業果報故,乃至命難,亦不造作諸惡之業。是故凈信善男子、善女人等,皆應受持藥師琉璃光如來名號,隨力所能,恭敬供養?!睜枙r,阿難問救脫菩薩曰:“善男子!應云何恭敬供養彼世尊藥師琉璃光如來?續命幡燈,復云何造?”救脫菩薩言:“大德!若有病人,欲脫病苦,當為其人,七日七夜,受持八分齋戒,應以飲食及余資具,隨力所辦,供養苾芻僧。晝夜六時,禮拜供養彼世尊藥師琉璃光如來,讀誦此經四十九遍,燃四十九燈,造彼如來形像七軀,一一像前各置七燈,一一燈量大如車輪,乃至四十九日光明不絕。造五色彩幡,長四十九拃手,應放雜類眾生至四十九,可得過度危厄之難,不為諸橫惡鬼所持?!保?/span>


  国产精品综合无码久久久
   <acronym id="0paoi"><label id="0paoi"></label></acronym>

  1. <track id="0paoi"></track>